Inloggen & aanmelden

Log in op je Mijn Staatsloterij account om mee te spelen of maak een nieuw account aan.

Log in op Mijn Staatsloterij
Naar Zo werkt Club Staatsloterij

Algemene voorwaarden
Club Staatsloterij

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing in geval van deelname aan Club Staatsloterij en op alle spellen die worden aangeboden binnen de omgeving van Club Staatsloterij. Club Staatsloterij is een programma waarmee de Staatsloterij haar klanten beloont. Bij deelname aan dit programma ontvangt de deelnemer punten, o.a. bij aankoop van een Staatslot. Deze punten kunnen door de deelnemer ingezet worden bij de verschillende spellen die worden aangeboden op Club Staatsloterij. Hierbij maakt de deelnemer elke maand kans op wisselende prijzen. Club Staatsloterij is te benaderen via www.staatsloterij.nl/club.

Deelname
2. De deelname aan de diverse spellen is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.

3. De deelnemer gaat bij aanmelding voor Club Staatsloterij akkoord met deze voorwaarden. Door aanmelding voor Club Staatsloterij gaat de deelnemer ermee akkoord dat de Staatsloterij zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Club Staatsloterij. Zie voor meer informatie hierover het privacy statement van Nederlandse Loterij.

4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Staatsloterij het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5. Alleen spelers die meespelen met de Staatsloterij en woonachtig zijn in Nederland kunnen deelnemen aan Club Staatsloterij.

6. Deelname aan Club Staatsloterij kan te allen tijde stopgezet worden door een e-mail te sturen naar staatsloterij@nederlandseloterij.nl. Na het verwerken van je afmelding heb je nog 2 weken bedenktijd. Wil je toch terugkomen bij Club Staatsloterij, dan bewaren wij je Club Staatsloterij gegevens nog 2 weken na afmelding. Daarna vervallen je punten. Je overige gegevens worden bewaard overeenkomstig het privacy statement van Nederlandse Loterij.

7. Als een deelnemer stopt met spelen met de Staatsloterij en actief zijn Mijn Staatsloterij account stopzet, dan kan ook niet meer worden deelgenomen aan Club Staatsloterij en zullen de verzamelde punten per de opzegdatum vervallen.

Club Mechanisme
8. Om te starten met het opbouwen van punten dient de deelnemer te beschikken over een Mijn Staatsloterij account. De deelnemer dient een Mijn Staatsloterij account aan te maken of zich met zijn Mijn Staatsloterij account aan te melden voor Club Staatsloterij. Bij elk bezoek logt men in met deze gebruikersnaam om gebruik te maken van Club Staatsloterij.

9. Club Staatsloterij gaat in op het moment dat de deelnemer zich heeft aangemeld. Na aanmelding ontvangt men punten voor loten, die zijn gekocht voor trekkingen, waarbij de trekkingsdatum na de aanmelddatum valt. Deelnemers die een lot in de winkel gekocht hebben kunnen tot 62 dagen terug nog hun lot inscannen. Deelnemers die online hun lot kopen, kunnen direct vanuit het kopen een Club account maken en krijgen dan ook nog de punten voor hun zojuist gekochte loten. Een deelnemer kan punten voor loten ontvangen tot een jaar na de trekkingsdatum, mits dit lot met een latere trekkingsdatum is gekocht dan de aanmelddatum van Club Staatsloterij.

10. Punten kunnen op verschillende manieren worden toegekend, afhankelijk van de manier van meespelen met de Staatsloterij.
A.    De deelnemer speelt automatisch mee met Staatsloterij;
B.    De deelnemer koopt online één of meerdere loten;
C.    De deelnemer heeft bij één van de Staatsloterij verkooppunten een Staatslot gekocht.

A. De deelnemer speelt automatisch mee met Staatsloterij.
Na aanmelding bij Club Staatsloterij worden (op basis van het abonnement) 1 dag na elke trekkingsdatum van de Staatsloterij, waaraan de deelnemer deelneemt, punten bijgeschreven.
Koopt deze deelnemer ook een Staatslot bij één van de Staatsloterij verkooppunten, dan kan de deelnemer ook voor dit Staatslot punten ontvangen door het Staatslot te scannen via de Staatsloterij app. De punten van dit lot worden direct, of uiterlijk binnen 24 uur, bijgeschreven.

B. De deelnemer koopt online één of meerdere loten.
Van loten die na aanmelding bij Club Staatloterij worden gekocht, worden direct, of uiterlijk binnen 24 uur, de punten bijgeschreven. Koopt deze deelnemer ook een Staatslot bij één van de Staatsloterij verkooppunten, dan kan de deelnemer ook voor dit Staatslot punten ontvangen door het Staatslot te scannen via de Staatsloterij app. De punten van dit lot worden direct, of uiterlijk binnen 24 uur, bijgeschreven.

C. De deelnemer heeft bij één van de Staatsloterij verkooppunten een Staatslot gekocht.
Na aanmelding bij Club Staatsloterij kunnen de loten via de Staatsloterij app gescand worden. Op basis van het gescande lot worden de punten direct, of uiterlijk binnen 24 uur, bijgeschreven.


Puntentoekenning is als volgt:


1/5 lot

6 punten*

1/5 lot met XL

7 punten

1/100 aandeel Boulevardje

6 punten*

1/100 aandeel Boulevardje met XL

7 punten*

1 lot

30 punten*

1 lot met XL

35 punten

1/100 aandeel Boulevard

30 punten*

1/100 aandeel Boulevard met XL

35 punten*

Straatje

60 punten*

Straatje met XL

70 punten

Straat

300 punten*

Straat met XL

350 punten

1/2 Oudejaarslot

30 punten

1 Oudejaarslot

60 punten

1/100 aandeel Boulevardje Oudejaarsloten

30 punten

1/100 aandeel Boulevard Oudejaarsloten

60 punten

Straatje Oudejaarsloten

300 punten

Straat Oudejaarsloten

600 punten

Boulevardje (met of zonder XL)

600 punten*

Boulevard (met of zonder XL)

600 punten*

* Deze puntenaantallen gelden voor Staatsloten voor elke 10e van de maand, loten voor de Koningsdagtrekking, loten voor de 1 juli trekking en loten voor de 1 oktober trekking.             


Een deelnemer ontvangt 30 welkomstpunten bij aanmelding voor het programma. Punten kunnen ook verkregen worden door deel te nemen aan door Club Staatsloterij opgezette acties.

11. Binnen Club Staatsloterij kunnen punten ingezet worden voor:

A. Superprijs
B. Direct kans
C. Altijd voordeel


A. Superprijs
Om kans te maken op de Superprijs van de betreffende maand kunnen vanaf de 16e van de maand tot en met de 15e van de daaropvolgende maand punten ingezet worden. Als een deelnemer 30 punten inzet, heeft hij 1x winkans op de Superprijs. Afhankelijk van het puntensaldo kan de deelnemer meerdere keren inzetten met een maximum van 10 keer. Elke inzet telt hierbij als één winkans (10x 30 punten inzetten, betekent dus 10x kans op de Superprijs). De trekking van de winnaar vindt plaats binnen 5 werkdagen na het einde van de spelcyclus (16e van de maand). Deze winnaar wordt persoonlijk telefonisch en/of per e-mail via de opgegeven contactgegevens op de hoogte gesteld.


B. Direct kans
Om kans te maken op één van de prijzen van de betreffende maand kunnen vanaf de 16e van de maand tot en met de 15e van de daaropvolgende maand per Direct kans prijs 6 òf 12 punten (dit aantal kan verschillen per Direct kans) ingezet worden door de deelnemer. Zolang de deelnemer voldoende punten heeft, kan hij deze inzetten met een maximum van 10 keer per Direct kans prijs. Voorafgaand aan de desbetreffende periode zijn op onafhankelijke wijze de winmomenten bepaald. Elke keer als een deelnemer punten inzet, ziet hij direct of er wel of geen prijs gewonnen is. De deelnemer kan per Direct kans prijs maximaal 1 keer winnen.


C. Altijd voordeel
Van deze voordelen kan de deelnemer gebruikmaken door punten in te zetten. Het is afhankelijk van het voordeel of vaker gebruik kan worden gemaakt van het betreffende voordeel. De deelnemer ontvangt van dit voordeel een voucher, die men vervolgens kan inwisselen. Altijd voordeel is geen onderdeel van een promotioneel kansspel.

12. Afhankelijk van het puntensaldo kan de deelnemer - met in achtneming van deze voorwaarden - meerdere malen deelnemen aan een van de promotionele kansspelen. Door vaker punten in te zetten op de Superprijs of op de Direct kans prijzen verhoogt de deelnemer zijn winkansen. Bij Altijd voordeel kan de deelnemer een of meerdere keren een punt inzetten om gebruik te maken van het betreffende voordeel, afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende voordeelactie.


13. Het maximaal aantal te sparen punten per spelcyclus vanaf de 16e van de maand tot en met de 15e van de daarop volgende maand, is in totaal 600 punten. Het totale puntenplafond dat een deelnemer mag verzamelen is 7500 punten. Met alle punten die daarna worden verzameld, blijft het puntentotaal op 7500 staan, totdat de deelnemer punten gaat inzetten en het saldo dan weer kan aanvullen.


14. De deelnemer kan zijn puntensaldo altijd inzien op Club Staatsloterij, www.staatsloterij.nl/club.

15. Gespaarde punten zijn onbeperkt geldig tenzij de voorwaarden op dit punt wijzigen. Indien deze situatie zich voordoet, zullen deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Deelnemers kunnen hun punten, indien nodig, tijdig inzetten.


16. Punten zijn op geen enkele wijze inwisselbaar voor contant geld of een storting op de bankrekening. Het puntensaldo kan alleen worden gebruikt door de deelnemer en is niet overdraagbaar.

17. Punten die zijn ingezet op de Superprijs, Direct kans en Altijd voordeel kunnen niet worden gerestitueerd en/of geannuleerd.


Prijzenpakket
18. Het prijzenpakket van Club Staatsloterij wisselt elke maand. Elke maand zijn er nieuwe Superprijzen, nieuwe Direct kans prijzen en zijn er nieuwe voordelen. Deze prijzen en voordelen lopen altijd vanaf de 16e van elke kalendermaand tot en met de 15e van de maand daaropvolgend. Voor het meest recente prijzenpakket kijk op www.staatsloterij.nl/club.

Verkrijgen van de prijs
19. De aanwijzing van de winnaar(s) van de Superprijs geschiedt binnen 5 werkdagen na het einde van de spelcyclus (16e van de maand) door de trekkingscommissie van de Nederlandse Loterij, ten overstaan van een notaris in een door de Staatsloterij aan te wijzen locatie. De trekking geschiedt zonder teruglegging. Als een deelnemer 7x op de Superprijs heeft ingezet, dan heeft de deelnemer 7 winkansen. Elke deelnemer kan – ook bij een veelheid aan Superprijzen – maximaal 1 keer winnen.

20. Winnaars van de Superprijs ontvangen uiterlijk 5 werkdagen na de trekking persoonlijk bericht via bij de Staatsloterij bekende contactgegevens. Na het eerste contact vanuit de Staatsloterij heeft de winnaar 2 weken de tijd om contact op te nemen. Neemt de winnaar niet binnen 2 weken contact op, dan vervalt de prijs voor deze winnaar en benadert de Staatsloterij de volgende winnaar.

21. Bij deelname aan Direct kans is direct duidelijk of de prijs wel of niet gewonnen is. Het aantal te winnen prijzen wordt namelijk vooraf random door een computer over de periode van de 16e van de maand tot en met de 15e van de daarop volgende maand, verdeeld. Hier zit geen vooraf vastgesteld ritme in de wintijdstippen. De tijdstippen zijn encrypted in de database opgeslagen, kunnen niet gelezen worden en/of tussentijds worden aangepast. Als een deelnemer zijn punten inzet precies op het wintijdstip of als eerste deelnemer na het wintijdstip, dan wint de deelnemer de prijs.

22. Als bij de Direct kans prijs op of na een laatste wintijdstip geen punten meer worden ingezet door deelnemers, kan de prijs niet worden uitgekeerd. Als prijzen overblijven en er in totaal minimaal evenveel deelnemers als dat er (Direct kans) prijzen te vergeven zijn, dan zullen de overgebleven prijzen op de dag van de trekking van de Superprijs door de trekkingscommissie van de Staatsloterij worden getrokken onder alle deelnemers (winnaars en verliezers) die hebben ingezet op deze Direct kans prijs al naar gelang het aantal winkansen dat zij hebben. Alle prijzen worden daarmee verdeeld onder de deelnemers.

23. Als er bij een Direct kans prijs niet wordt ingezet of in totaal door minder deelnemers, dan dat er prijzen te vergeven zijn, dan zullen alle overgebleven prijzen worden toegevoegd aan een extra spel, dat één keer per jaar zal plaatsvinden. Zo worden deze prijzen door de trekkingscommissie van de Staatsloterij getrokken. Alle prijzen worden daarmee verdeeld onder de deelnemers.

24. Een deelnemer gaat bij deelname aan Club Staatsloterij akkoord met het ontvangen van service e-mails, zoals over gewonnen prijzen of vouchers e.d. Voor deze e-mails kan een deelnemer zich niet afmelden.

25. Winnaars van de Superprijs en de Direct kans prijzen zullen met naam en woonplaats worden vermeld op de prijswinnaarspagina op club.staatsloterij.nl/zo-werkt-het/prijzen-en-winnaars.

26. Gewonnen natura prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een storting op je bankrekening. Gewonnen geldprijzen worden altijd uitgekeerd middels een storting op het opgegeven Nederlandse bankrekeningnummer.

27. Gewonnen natura prijzen worden afgeleverd op het bij de Staatsloterij bekende adres van de deelnemer, tenzij deze een ander afleveradres heeft opgegeven. De deelnemer is verantwoordelijk voor het controleren op juist opgeven van het afleveradres. Indien het afleveradres onjuist blijkt te zijn, vervalt iedere aanspraak op de prijs. Ditzelfde geldt voor het genoteerde en opgegeven e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemer.

28. De door Staatsloterij aangegeven leveringstermijnen van de gewonnen prijzen zijn slechts indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gewonnen prijzen van Club Staatsloterij zijn inclusief verzendkosten. De Club Staatsloterij winnaar dient bij aflevering de gewonnen prijs te controleren op gebreken. Indien de Club Staatsloterij winnaar na in ontvangstneming van een prijs enig defect of enige schade constateert, dient deze de Staatsloterij klantenservice hierover binnen 14 dagen na ontvangst te informeren en de artikelen volgens instructie van de klantenservice in hun originele verpakking en oorspronkelijke staat uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering te retourneren. Bij gebreke hiervan wordt de Club Staatsloterij winnaar geacht de artikelen in goede staat te hebben ontvangen. De Staatsloterij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen van ondergeschikte aard aan de afgeleverde artikelen. Voor afgeleverde gewonnen prijzen gelden de garantiebepalingen van de betreffende producent.

Overig
29. Staatsloterij is verantwoordelijk voor de afdracht van kansspelbelasting ten aanzien van het prijzenpakket van de spellen van Club Staatsloterij.

30. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

31. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten van Club Staatsloterij. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

32. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit Club Staatsloterij.

33. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is de Staatsloterij niet aansprakelijk.

34. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Staatsloterij.

35. De Staatsloterij behoudt zich het recht voor de regels van Club Staatsloterij te wijzigen, waaronder, maar niet beperkt tot, wijziging van de voorwaarden omtrent de toekenning van het aantal punten.

36. De Staatsloterij behoudt zich het recht voor Club Staatsloterij stop te zetten. Bij stopzetting zal het voor de deelnemer aan Club Staatsloterij mogelijk zijn gedurende een nader te bepalen periode nog punten in te zetten. De Staatsloterij zal de deelnemer hierover informeren.

37. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Staatsloterij.

38. Staatsloterij bv, gevestigd aan de Laan van Hoornwijck 55 (2289 DG) Rijswijk, handelt en organiseert Club Staatsloterij in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventuele klachten over dit programma kunnen worden gericht aan de Staatsloterij, afdeling Klantenservice, Postbus 818 2700 AV Zoetermeer (zie voor de meer informatie www.staatsloterij.nl).

Print
Speel bewust